مسجد امام مهربانی

در تمام ادواری که پیامبران ظهور کرده ، هدف شناساندن ؛خود وجودی انسان به مردم بوده چرا که در طی دوران آنها بر اساس فریب های شیطان و پیروی از هوای نفس و عدم پیروی از دستورات الهی پیشین از صراط مستقیم دور شده بودند.
چه خوب است که امروز نیز ما تفکرات خود را کنترل کنیم

بسم الله الرحمن الرحیم

حال که به حول قوه ی الهی این فرصت ایجاد شده تا بتوان افکار اسلامی را ، که 

افکار بزرگان دین و مکتبمان شیعه است را ترویج دهیم ، امید است خود بتوانیم 

تنها برای خدا تمام اعمالمان را برنامه ریزی کنیم.

( ادامه مطلب )


نوشته شده در پنجشنبه, آبان 30, 1392ساعت 01:37 بعدازظهر توسط احمد نظر(1) |